Wizerunek

Public relations to instrument promocji, stosowany w celu "wytwarzania" pozytywnego wizerunku firmy. W zasadzie intuicyjnie każdy wie czym ów wizerunek jest, ale spróbujmy to pojęcie sprecyzować nieco dokładniej. Wizerunek to po prostu wrażenie, które osoby z otoczenia firmy uzyskują w zależności od stanu ich wiedzy i stopnia zrozumienia faktów dotyczących firmy, jej produktów lub sytuacji w której firma akurat się znalazła. W zależności od tego czy informacje te będą właściwe i kompletne czy nie, otrzymamy efekt w postaci tworzenia się adekfatnego wrażenia. Idąc dalej za tą myślą możemy sklasyfikować wizerunek firmy według dwóch kryteriów:

  • Charakter wizerunku.
    Charakter ten może być pozytywny, obojętny lub negatywny. Najbardziej pożądany przez przedsiębiorstwo jest oczywiście wizerunek pozytywny, jednak jego wytworzenie wymaga pracy, dbałości i czasu. Na dodatek pozytywnego wizerunku nie można tylko posiadać. Zobowiązuje on do pewnych działań, które będą ten charakter potwierdzać. Wizerunek obojętny nie szkodzi przedsiębiorstwu, ale też nie stanowi źródła korzyści. Najgorszą sytuacją jest dopuszczenie do pojawienia się negatywnych
Copyright © 2007 - 2008