Public Relations :: pr.arct.pl :: - Public Relations w promocji firmy.
 

Public Relations

Public relations (PR) (z ang. - kontakty z otoczeniem) dotyczy kształtowania stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem.

Copyright © 2007 - 2008